Dopravná zdravotná služba

Naša spoločnosť  vykonáva najmä medzinárodnú prepravu pacientov zo zahraničia a do zahraničia a to vždy v sprievode nášho záchranára alebo lekára. V ponuke máme komplexný manažment prepravy  pacienta zo zahraničia,  od komunikácie s klientom a príslušným lekárom v zahraničnom nemocničnom zariadení až po komunikáciu a odovzdanie pacienta lekárovi v nemocničnom zariadení na Slovensku a opačne.  Takzvané repatriačné transporty z nemocničných zariadení v zahraničí naši pacienti absolvujú v klimatizovaných sanitných vozidlách s nadštandardným vybavením prispôsobeným potrebám pacienta.