Zabezpečenie podujatí

Primárnou úlohu našej spoločnosti je profesionálne zabezpečovanie zdravotníckej služby počas kultúrnych, spoločenských, športových a motoristických podujatí na území Slovenska, ale aj v zahraničí.  Svoju profesionálnu úroveň  staviame na kvalitnom technickom vybavení a špičkových  zamestnancoch, ktorými sú záchranári, lekári a zdravotnícki pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zabezpečenia podujatí.  

Neustále sledujeme trendy, vývoj a novinky v oblasti bezpečnosti návštevníkov podujatí.  Sme partnerom záchranárskych organizácii v zahraničí vykonávajúcich zdravotnícke zabezpečovanie hromadných podujatí,  čo nám umožňuje aplikovať a preverovať novinky v tejto oblasti vo veľmi krátkom čase.