Kurzy prvej pomoci

Jedným z pilierov našej spoločnosti je vzdelávanie v oblasti prvej pomoci, záchrany a neodkladnej starostlivosti.  Vykonávame kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť, ale aj kombinované špecializované školenia pre záujmové skupiny.  Naším poslaním je odovzdať teoretické a praktické skúsenosti čo najviac priblížené realite, k čomu máme prispôsobené aj materiálne a personálne vybavenie kurzov.  Sme akreditovaným vzdelávacím zariadením pre kurzy prvej pomoci.